Mit jelent a barátság fogalma az ovisoknak?

Tanulási zavarok/ tanulási hatékonyság alapjai

Mit jelent a figyelemzavar? Hogyan kapcsolódik hozzá a hiperaktivitás?

Gyakran fordul elő az impulzivitás, hiperaktivitás a tanulók magatartásában. Ennek lényege, hogy a gyermek nem tud nyugodtan megülni, állandóan közbeszól az órán, zavarja más tanuló munkáját is. Ez a mozgásosság, „mozgáskényszer” gyakran jár együtt a motoros koordináció fejletlenségével.


Figyelemzavarok: Gyakran hullámzó intenzitású figyelem jellemzi a tanulási nehézséggel küszködő gyereket. A túlzott elterelhetőség is megfigyelhető, ahogyan szelektálási problémák is jelentkezhetnek – nehézség a feladat szempontjából lényeges ingerek kiválasztásában az ingerek sokaságából. Ugyancsak gyakori a perszeveráció, a figyelem megtapadása: ilyenkor a tanuló úgy viselkedik, mintha nem hallaná, hogy hozzá szólnak, gyakran „álmodozik”, mert más dolgok kötik le a figyelmét, mint az órai feladat.

Az un. ADHD/hiperaktivitás, figyelemzavar időben elkezdett pszichológiai- gyógypedagógiai/ fejlesztőpedagógiai fejlesztése azért fontos, hogy iskolába lépéskor minél tartósabb figyelmi teljesítményt tudjon produkálni a gyermek.

Mit jelentenek a percepció (érzékelés-észlelés) zavarai?

A figyelemzavar következménye lehet egy olyan észlelésbeli probléma, amely szerint az érzékletet, a külső ingert a tanuló nem úgy értelmezi és tudatosítja, mint az inger eredeti jelentése. A következő hibákat követheti el a gyermek:

- gestalt látás (részt lát egész helyett);
- formák, arányok két- és három dimenzióban való elhelyezésének problémái;

A helyes észlelés, a dolgok, jelenségek reális észlelése a nevelés során sokat alakul.

Mik is a mozgáskoordináció, a finommozgás zavarai?

Általában tapasztalható a tárggyal vagy tárgy nélkül végzett mikromozgások koordinációjának diszfunkciója (gyerek írása kusza, szaggatott; írásmódja nehézkes, göcsörtös).

A finommozgás fejlesztése megvalósulhat a szülő segítségével vágás, kézműveskedés, tépés, gyurmázás segítségével. Ezek a műveletek segítik az összehangolt mikromozgások kialakulsást, a szem-kéz koordináció tökéletesítését, a ceruzafogás technikájának fejlesztését.

A nyelvi működés zavarai: Mire figyeljünk az első osztályban?

A tanulási nehézséggel bíró tanuló gyakran gyenge beszédartikulációval, szegényes szókinccsel rendelkezik, nehezen találja meg a megfelelő szavakat, beszédszövése széttagolt, akadozott. A szóbeli kommunikáció és a kérdésekre adott válaszok sokszor rövidek, és gyakran hasonlítanak a kisebb gyerekektől elvárt válaszokra. Fejletlen lehet a nyelvtani szerkezetek használata is.

Ezesetben egy logopédus sokat tehet a kisiskolás nyelvi felzárkóztatásának érdekében. A szülő a nyelvi fejlesztésben mondókák közös tanulásával, énekléssel, rendszeres beszélgetésekkel, közben a szavak megformálásában nyújtott segítséggel szintén nagynértékben hozzájárulhat a nyelvi fejlesztéshez.