Mit jelent a barátság fogalma az ovisoknak?

Iskolakezdés? Óvodakezdés? Mi lesz a gyermekemmel?

Kedves Szülők!

Tanév elején sok szülő aggodalmaskodva várja az óvodakezdést, vagy az első becsengetést. Vajon hogy fog szerepelni a gyermekem? Megfelel majd az iskolai elvárásoknak? Végig üli azt a negyvenöt percet? Belekiabál majd az órába? Lesz elég fegyelme az iskolai feladatok megoldásához? Meg fogja érteni a feladatokat?

Aggodalomra kisebb az ok, mivel a gyermek normál képességekkel normál iskolába kerülve már túl van egy szűrőn. Túl van annak megítélésén az óvónők vagy a nevelési tanácsadó véleménye alapján, hogy alkalmas, iskolaérett a gyermek normál általános iskolába. Azokban az esetekben, ahol az illetékes nevelési tanácsadó elvégzi szükséges iskolaérettségi vizsgálatot és ennek eredménye jó, vagy az óvónő úgy ítéli meg, hogy a gyermek fejlesztések nélkül alkalmas elkezdeni az első osztályt, ott van ok a megnyugvásra.

Ez persze nem zárja ki a spontán fellépő problémák lehetőségét. Például iskolakezdéskor kiderülhet, hogy aktívabb, impulzívabb a gyermek, netán a figyelmét nehezebb tartani, a negyvenöt percet végigülni.

Azokban az esetekben, ahol a szülő tudatosan készíti gyermekét az iskolára, ott ezek valószínűsége kisebb lehet. Érdemes az iskolaválasztásnál mérlegelni, vannak-e a gyermeknek már óvodás korban kirajzolódó erősségei, pl. mozgásbeli ügyesség, verbalitás, bővebb szókincs és jobb kifejezőképesség, stb. Ezekben az esetekben érdemes a gyermeki tehetséget nem elhanyagolni, hanem felismerve ezt fejlszteni. Az átlagnál valamivel gyengébb intellektus esetén sem kell megijedni, mivel kellő szorgalommal ez kompenzálható.

Ne riadjunk meg mi szülők az új élethelyzettől, hanem az első időszakban nagyobb figyelmet szenteljünk gyermekeink iskolai beilleszkedésre, az új helyzethez való alkalmazkodásra. Próbáljuk az iskola hasznosságát, jelentőségét, fontosságát hangsúlyozni.

A sok szülői elbizonytalanodás, kétely nem rendkívüli ebben az időszakban. Érdemes a tapasztalatokat családtagokkal, barátokkal, hasonló korú gyermekes szülővel megbeszélni. Pszichológussal akkor érdemes egyeztetni, ha olyan szinten kételkedik a szülő az iskola/óvodakezdéskor, hogy nehezen megnyugtatható az első tapasztalatok kapcsán. Ezesetben egy szoros támogató, segítő szakmai együttműködés oldhatja a szülő kételyeit.