Elhárító mechanizmusaink példákkal

A felnőtt ember a számára kellemetlen impulzusokat, feszültségeket száműzi a tudattalanba.

 
Legelőször Sigmind Freud, Majd lánya Anna Freud foglalkozott ezzel a témával. Míg Freud inkább a felnőtt hárításokat írta le, Anna, a lánya gyermek elhárító mechanizmusát írta le. Nézzük a legfontosabbakat a felnőtt hárításokat, patológiás feszültségkezeléseket. Persze a legegészségesebb a szembesül~s, szembenézés a nehéz tartalmakkal.
 
Elfojtás
Pl. Elfelejtjük azoknak a nevét, akik számunkra nem fontosak, vagy negatív élményt okoztak.
 
Reakcióképzés
Valamely negatív impulzust, feszültséget lereagálunk de nem abban a formában, ahogy a nehézség megkívánja.
 
Projekció
Kivetítés. Pl. Valakit nem szeretek, s ezt rávetítve azt hiszem, hogy ő nem szeret.
 
Elaboráció
Feszültségek leragálása pl.munkában,áthelyezés egy társadalmilag hasznos tevékenységbe.
 
Szublimáció
Pl. Sok művész a műalkotás során katarzist él át, ami által megtisztul negatív érzéseitől. Ez jellemezheti a műalkotás befogadása során megszerzett élményt. 

Tanulási zavarok/ tanulási hatékonyság alapjai

Mit jelent a figyelemzavar? Hogyan kapcsolódik hozzá a hiperaktivitás?

Gyakran fordul elő az impulzivitás, hiperaktivitás a tanulók magatartásában. Ennek lényege, hogy a gyermek nem tud nyugodtan megülni, állandóan közbeszól az órán, zavarja más tanuló munkáját is. Ez a mozgásosság, „mozgáskényszer” gyakran jár együtt a motoros koordináció fejletlenségével.

Bővebben

Mi is a beszédfejlődési zavar? Miért sajátos nevelési igényű az ilyen tanuló? Mit tehet a szülő ebben az esetben?

A tanulási nehézséggel bíró tanuló gyakran gyenge beszédartikulációval, szegényes szókinccsel rendelkezik, nehezen találja meg a megfelelő szavakat, beszédszövése széttagolt, akadozott. A szóbeli kommunikáció és a kérdésekre adott válaszok sokszor rövidek, és gyakran hasonlítanak a kisebb gyerekektől elvárt válaszokra. Fejletlen lehet a nyelvtani szerkezetek használata is. Egyszerűbbtől a bonyolultabb mondókák tanításával, közös énekléssel, sok-sok szóbeli közléssel és beszélgetéssel, az artikuláció finomításával mi szülők is támogathatjuk gyermekeink beszédének fejlesztését.

Iskolaérettség: MI mindent kell tudni csemetéinknek, mikor iskolások lesznek?

Milyen fejlettségi színvonal jellemző az iskoláskor küszöbén?

Az iskolaérettségi szintet a gyermekek harmonikus személyiségfejlődés esetén a 6 és 7 éves életkor tájékán, biológiai és pszichológiai/lelki tényezők együttes hatására érik el. Ennek egyik legszembetűnőbb jele a testi változás: megnyúlnak a végtagok, megváltozik a kisgyermek testalkata, elveszíti „pocakos” jellegét, elkezdődik a fogváltás.

Bővebben

Zökkenők az írás tanulása során

1. Az írás
a) A helytelen ceruzafogás nehezíti az írástanulást, visszafogja a fejlődést, a kudarcélmény a lelki feltételeket rontja. Igazi hátrányai gyakran csak a későbbi években, 4-5. osztályban mutatkoznak, amikor megnövekszik az írás mennyisége és tempója. A nehézkes ceruzakezelés sok energiát emészt fel, hamarabb elfárad az író gyermek. Iskolakezdéskor fejletlen a kézizomzat, ezt sok apró, finom mozgással kell fejleszteni.

Bővebben

Valóban veszélyes-e az internet? Létezik a "Kék Bálna"jelenség? Mire figyeljünk az online veszélyek kapcsán?

Különösen kamasz korban kezdődik az önazonosság megformálása, a ki vagyok merre tartok kérdések megválaszolása. Ilyenkor kiszolgáltatottá válhatnak a kamasz gyermekek az internetes tartalmakra. Könnyebben veszélyeztetettek, ha a szülő nem kontrollálja az internetes jelenlétet.

Bővebben

Iskolakezdés? Óvodakezdés? Mi lesz a gyermekemmel?

Kedves Szülők!

Tanév elején sok szülő aggodalmaskodva várja az óvodakezdést, vagy az első becsengetést. Vajon hogy fog szerepelni a gyermekem? Megfelel majd az iskolai elvárásoknak? Végig üli azt a negyvenöt percet? Belekiabál majd az órába? Lesz elég fegyelme az iskolai feladatok megoldásához? Meg fogja érteni a feladatokat?

Bővebben

Folyamatosan konfliktusban állok a gyerekemmel. Hogyan kezelhetném jobban a konfliktusokat?

Mi is kell ahhoz, hogy szülőként békésen tudjunk megoldani egy anya-gyerek vagy apa-gyerek konfliktust? Milyen nehézségei vannak a konfliktusoknak? Hányféle konfliktusról beszélhetünk pszichológiai értelemben? Milyen gyerekpszichológiai szempontokat kell figyelembe venni egy konfliktus megoldásakor?

Bővebben

Férjem/feleségem munkanélküli lett. Hogyan tudnék neki segíteni úgy, hogy családunk egyben maradjon? Mit él át az álláskereső pszichológiai szempontból?

A munkanélküliség olyan stresszhelyzet, amely nagymértékben igénybe veszi az érintett személy alkalmazkodását. A munkanélküli személy egy frusztrált szituációba kerül, amelyhez szociális és anyagi veszteségek társulnak. Az az érzés kerülhet előtérbe nála, amely tanult tehetetlenség néven vált ismertté a pszichológiában. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküli személy azt éli meg, hogy képtelen megváltoztatni az eseményeket, melyeknek kiszolgáltatottjává válik.

Bővebben

Mit jelent a barátság fogalma az ovisoknak?

Az óvoda ad lehetőséget az első fontosabb kortárskapcsolatok kialakítására. A gyerekek ilyenkor a barátságot, a barátot egy-egy játékhoz kötik, hajlamosak a végletekben gondolkodni. Például pillanatnyi érzések mentén minősítik a barátságot.

Bővebben

Valóban érett egy 6 éves az iskolára? Aggodalomra nincs ok: az első iskolai év nagy változásokat hoz

A legtöbb országban a gyermek életkorát veszik alapul a beiskolázáshoz. Országonként változó kik azok a hat évesek, akik szeptemberben iskolába mehetnek. Az iskola jelentős hatással van egyes kognitív készségek fejlődésére, de nem minden kognitív készségre.

Bővebben

További cikkeink...